Od lewej:
Paweł Sławiński – Wiceprzewodniczący
Michael Moran – Sekretarz
Dariusz Brudkiewicz – Przewodniczący
Andrzej Roszkiewicz – Skarbnik